WellerFT Laserline

2013-04-18

I alla applikationer där lasrar används, är utsläppen av partiklar och gaser oundviklig. Dock är det viktigt att spridningen av gaserna och partiklarna förhindras eftersom de är farliga för hälsan och kan också skada känsliga komponenter. Detta kan skada funktionen samt hållbarheten på lasermaskinen. Den produkt som tillverkas kommer förhindras från att bli förorenad.

WellerFT Laserline serien är designad för högsta effektivitet - i alla avseenden och i alla applikationsområden. Den innovativa strukturen erbjuder fördelar som betalar på lång sikt, till exempel låga drifts-och underhållskostnader.

WellerFT erbjuder med sin Laserlineserie mobila filter system för alla typer av laserapplikationer. Alla filtersystem kan utrustas med special filter för renrum eller för inkjetprinters. WellerFT Laserline filtersystem har ytterligare en stark fördel, de är de tystaste i världen.

 

Läs mer om Laserlineserien >>

WellerFT Laserline
« Back HR
Electronic line
Laboratory line
Beauty line
Laser line
HR