Skadliga gaser och partiklar i nagelsalonger

2012-07-06

Filtersystemet Beauty Line skyddar nagelterapeuten genom att rena luften från de gaser, partiklar och lukter som uppstår vid arbete med gel och akryl.
 

Filtersystemet Beauty Line är det enda filtersystem som är testat av ett oberoende institut och som håller de riktlinjer som Arbetsmiljöverket gett.

Skadliga gaser och partiklar i nagelsalonger
« Back HR
Electronic line
Laboratory line
Beauty line
Laser line
HR